Personregister Västra

Detta är ett register med människor i västra Ångermanland. Det är huvudsaklingen personer i Junsele, Ramsele, Fjällsjö och Edsele församlingar men även människor med anknytning till dessa församlingar. Länkarna leder till ett förenklat familjeregister och det är här jag kommer att fylla på med människor i fortsättningen. Att skriva tabeller som jag gjort tidigare med mängder av information tar för lång tid och därför har jag bestämt mig för att ta med mindre information och ha möjlighet att lägga ut flera familjer istället.


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R 

S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö


© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02